Cette semaine nous sommes une semaine C

A LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
edwige
sylvie 10-12h 12h 12h 12h 12h
yannick
Benjamin 9h30 15-19h 9h30 15-19h 9h30 15-19h 9h30 15-19h 15-19h 9h30
Pharmacien
claire disp. disp.
Naomie 12h 19h 12h 19h 12h 15h-19h
B LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
edwige
sylvie 10-12h 12h 12h 12h 9h15
yannick
Benjamin 9h30 15-19h 9h30 15-19h 9h30 15-19h 9h30 15-19h 9h30 15-19h
Pharmacien
claire disp. disp.
Naomie 12h 19h 12h 19h 12h 15h-19h
C LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
edwige
sylvie 10-12h 12h 12h 12h 12h
yannick
Benjamin 9h30 15-19h 9h30 15-19h 9h30 15-19h 9h30 15-19h 15-19h 9h30
Pharmacien
claire disp. disp.
Naomie 12h 19h 12h 19h 12h 15h-19h